حق

¤ حق

يکی از پيام های مهمی که قيام امام حسين برای من داشته اين بوده که هيچوقت از حق و حقيقت نگذرم... در زندگی بايد هميشه حق رو مد نظر داشته باشم و از اون عدول نکنم... بر حرف حق پافشاری کنم... برای همين من اين ضرب المثل <<خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو>> رو قبول ندارم... شايد جايی همه جماعت بر انجام عمل ناحقی با هم به توافق برسند... نه من با اونا نيستم... من حرفمو می زنم حالا هر چی می خواد بزار بشه...

تا بعد...

/ 0 نظر / 11 بازدید