دفاع

01.gif.....دفاع..........دفاع..........دفاع..........دفاع..........دفاع..........دفاع.....01.gif

........يعنی فردا همه چيز تموم ميشه؟........

 

ياد اون روزايی که تو اين زمينا (عکس پايينی) کار ميکردیم به خير... وای که چقدر سخت بود... آدم اونقدر خسته ميشد که شب زودی خوابش ميبرد... راستش اون روزا همه به ما ميگفتند بريد درس بخونيد تا ديگه اينقدر سختی نکشيد ما هم آرزو ميکرديم هر چی زودتر از دست اين کارا خلاص بشيم ... ولی حالا ...

/ 0 نظر / 11 بازدید