تعصب دختر آذری

¤ دختر آذری

چه تعصبی داشت این دختر آذری زبان ... چقدر راحت به فارسی توهین میکرد... خیلی متاسف شدم وقتیکه گفت افتخار میکنه ایرانی نیست و ترکه... می گفت شهریار ما و حافظ شما... آخه کی گفته شهریار مال شماست مال ما هم هست... اینقدر شهریار به فارسی شعر گفته و فرهنگ و ادب فارسی رو ترقی داده... حافظ مال شما هم هست...می گفت مولوی ما... من نمی دونم واقعاً  مولوی ترک بوده یا نه ولی مولوی که بيشتر شعراش فارسی بوده...
آخ چنان از جدایی حرف می زد که دلم گرفت... آخه اگه کردا و لرا و بلوچا و بقيه هم بخواند اینجوری حرف بزنند که دیگه ایرانی نمیمونه... من ایران بدون ترکا بدون کردا بدون لرا بدون گیل و دیلم رو دوست ندارم... من همه جای ایران رو دوست دارم...
امیدوارم این دختر آذری فقط از روی لجبازی با لیدرمون این حرفا رو زده باشه...

/ 0 نظر / 13 بازدید