بله

مطالب جالبیه...

وقتی كسی از توچیزی را می‌دزدد به تو می‌آموزد كه هیچ‌چیز همیشگی نیست و این كه همیشه قدر داشته‌هایت را بدان و از آنها نهایت استفاده را ببر ‌چرا كه ممكن است روزی آنها را از دست بدهی. حتی اگر این داشتنی‌ها، یك دوست خوب یا پدر و مادر و یا عزیزترین شخص زندگیت باشد. چرا كه فقط امروز آنها در كنار تو هستند و باید قدر آنها را بدانی. وقتی كسی به زندگیت لطمه و خسارتی وارد می‌كند به تو می‌فهماند كه پیمان‌های انسانی ترد و شكننده هستند. پس محافظت و مراقبت از جسم و روحت بهترین كار ممكن است كه می‌توانی انجام دهی.

وقتی كسی تو را تحقیر كرد به تو می‌آموزد كه هیچ دو نفری مثل هم نیستند. اگر با مردمی مواجه شدی كه با تو فرق داشتند، از ظاهر وعمل آنها در موردشان قضاوت نكن به كنه و اصل آنها رخنه كن و آنگاه از قلبت نظر سنجی كن. وقتی كسی قلب تو را شكست به تو می‌آموزد كه دوست داشتن همیشه این معنی را نمی‌دهد كه شخص مقابل هم تو را دوست داشته باشد اما با این وجود به عشق پشت نكن چون وقتی شخص مناسبت را یافتی آرامش و لذتی را كه او همراه خود می‌آورد تمام سختی‌های گذشته‌ات را مبدل به نیك فرجامی خواهد كرد.

وقتی كسی با تو دشمنی كرد به تو می‌آموزد كه هر كسی ممكن است اشتباه كند در این لحظه بهترین كاری كه می‌توانی انجام دهی این است كه آن شخص را بدون هیچ ریا و خودنماییی عفو كنی. بخشیدن كسانی كه باعث آزار شما می‌شوند مشكل‌ترین كاری است كه می‌توان انجام داد.

وقتی كسی را كه دوست داشتی به تو خیانت می‌كند به تو می‌آموزد تا مقاوم نبودن در برابر وسوسه‌ها بزرگترین معضل بشر است. در برابر وسوسه‌ها مقاوم باشید كه اگر به این مهم عمل نمایید پاداشتان را می‌گیرید.

وقتی كسی تو را فریب می‌دهد به تو می‌آموزد كه حرص و آز ریشه در بدبختی دارد.

از ته دل آرزو كن تا رویاهایت به واقعیت بپیوندد این اصلا مهم نیست كه خواسته‌هایت چقدر بزرگ باشند. به موفقیت‌هایت بیندیش اما هرگز اجازه نده تا وسواس فكری بر اهدافت پیروز گردد. فكرهای منفی را در تله مثبت‌اندیشی نابود كن.

وقتی كسی تو را مسخره می‌كند به تو می‌آموزد كه هیچ شخصی كامل نیست.

مردم را با شایستگی‌هایی كه دارند بپذیر و كم و كاستی‌هایشان را تحمل كن.

هرگز شخصی را به‌خاطر عیوبی كه قادر به كنترل آن نیست از خود طرد مكن.

ظرفیت بشر برای دوست داشتن، بزرگترین هدیه خداوند به بشر است هر عملی كه از عشق سر می‌زند به تو درسی می‌آموزد.

وقتی كسی به تو عشق می‌ورزد به تو می‌آموزد كه عشق،‌مهربانی، فروتنی، صداقت، حسن نیت و بخشش می‌تواند هر نوع شر و بدی را خنثی نماید.

در برابر هر عمل خیر، عمل شری نیز وجود دارد این تنها بشر است كه اختیار و كنترل برقراری توازن بین اعمال نیك و بد را دارد.

وقتی در زندگی كسی وارد می‌شوید ببینید می‌خواهید چه درسی به او بدهید.


بله اينجوری بهتره...
تا بعد...

/ 0 نظر / 17 بازدید