دوباره اومدم

¤سلام و باز هم سلام...
از شمال برگشتم... هوا ابري و باراني بود... از هواب ابري دلم ميگيره ولي با ديدن خونوادم حسابي خوشحال شدم...
يكي ميگفت تو هم دلت براي خونه تنگ ميشه... بايد بگم بچه كه 100 سالش بشه باز بچه پدر مادرشه... برادر خواهر و برادراشه... فرقي نميكنه چي بشي كجا بري هر چقدر هم بزرگ بشي باز هم دلت براي اونايي كه دوستشون داري براي جايي كه بهش عشق مي ورزي تنگ ميشه...
پیش بسوی شروعی دوباره....

¤ حجاب!!!
اینارو از سایت بی بی سی ورداشتم...
حجاب عرفی، حجاب حکومتی؟

هفته گذشته اعلام شد که شوراى شهر تهران بررسی طرح حذف حجاب برخی مدارس دخترانه اين شهر را آغاز کرده است.
بنا به گزارش ها، شورای شهر تهران با همکاری اداره آموزش و پرورش پايتخت در حال بررسی وضعيت مدارس دخترانه هستند تا پس از محصور کردن اين مدارس، اجازه برداشتن حجاب را به دانش آموزان بدهند.
يک عضو کميسيون فرهنگی و اجتماعی شوراى شهر تهران گفت: "اين طرح هم اکنون در مرحله شناسايی مدارس دخترانه قابل استتار قرار دارد."
اين در حالی است که به گزارش سايت زنان ايران، مشاور فرماندار تهران در امور بانوان معتقد است که استتار مدارس دخترانه و افزايش ديوار آنها به نوعی ساختن زندانی است برای زنان. وی افزوده است: اگر قرار بر استتار باشد فردا بايد پيا ده روها را نيز جداسا زی کنيم.
زهرا نژاد بهرام، مشاور فرماندار تهران در امور بانوان گفت: ايجاد زندان های سربسته برای دختران مشکلی حل نخواهد کرد و با اين کار برمی گرديم به اوايل انقلاب که زنان ما در محل کار خود از يک دريچه با مراجعان تعامل داشتند.
خانم نژاد بهرام تصريح کرده که دختران ما به نوعی به حجاب و پوشش عادت کرده اند و جامعه هم پذيرفته است که زنان و دختران ما را با پوشش بپذيرد و حجاب تبديل به عادت شده است.
رعايت حجاب در مدراس دخترانه ايران، اندک زمانی پس از پيروزی انقلاب اسلامی الزامی شد.
مقررات پوشش دانش آموزان در ايران فقط مختص دختران نيست و شامل دانش آموزان پسر نيز می شود.
البته شرايط برای دختران همواره دشوارتر بوده است.
مساله حجاب و اينکه واقعا حجاب کافی چگونه تعريف می شود، از مباحث بحث برانگيز در ايران بوده است و هر از چند گاه زنان شاهد سختگيری های دوره ای در اين مورد هستند. چند ماه پيش نيروی انتظامی در اطلاعيه ای به توليد کنندگان لباس اعلام کرد که از توليد مانتوهای تنگ، کوتاه و چاکدار خودداری کنند.
اختلاف نظر گر چه در مورد اصول رعايت حجاب اسلامی توسط زنان ميان فقهای شيعه اتفاق نظر وجود دارد، ولی درباره اجباری شدن آن در جامعه از سوی حکومت، اختلاف نظراتی وجود دارد.
در گذشته اظهار نظرهايی از برخی از روحانيون منتشر شده مبنی بر اينکه رعايت حجاب نبايد همراه با زور و اجبار باشد، ولی با اين حال بر اساس قانون مجازات اسلامی در ايران، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس يا جريمه نقدی محکوم خواهند شد.
اين در حالی است که اجباری شدن حجاب در جامعه نتوانسته باعث پذيرش عمومی آن در جامعه شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گزيده ای از ديدگاه ها :

به عقيده من حجاب دارای دو جنبه ذهنی و دوم ظاهری است. حجاب ذهنی همان تربيت اخلاقی هر فرد است که به او اجازه نمی دهد هر کس بيش از حد خود وارد حريم شخصی اش شود. اما ججاب ظاهری کاملا به شرايط زمان و مکان بستگی دارد و عرف حکم نهايی را صادر می کند که حد آن تا کجاست. در مورد ايران بی ترديد عرف حاکم بر جامعه امروز ايران شرايط بسيار آزادتری را برای پوشش اقضا می کند. حميد کوشا

اجباری کردن حجاب موجب علاقه زنان به بی حجابی شده است و جمهوری اسلامی به مقصود خود نرسيده است. به خاطر دارم که درآستانه انقلاب بسياری دختران با علاقه شخصی خود با حجاب می شدند اما در سالهای گذشته دقيقا حالت عکس اين قضيه اتفاق افتاده و زنان و دختران زيادی تمايل به کم کردن حجاب خود پيدا کرده اند و حالت شک نسبت به حجاب و حدود آن در ميان زنان و مردان جوان خانواده های مذهبی ايجاد شده است. لذا چنانچه جمهوری اسلامی حجاب را اجباری نمی کرد هم از تبليغات شديد ديگران مصون می ماند و هم در داخل بهتر به مقصود خود می رسيد. در حال حاضر نيز بهتر است قوانين حجاب آسانتر شود تا جامعه خود به تعادل برسد. فاطمه برقعی - تهران


اگرچه در مورد وجوب حجاب در اسلام معمولا فقهاء اتفاق نظر دارند، اما برای اعمال حکومتی آن دليل و مدرک فقهی ندارد. آيه ای که بدان برای وجوب حجاب استناد ميکنند دليل وجوب آنرا تمايز زنان آزاده مومن از ديگران و حفظ حريمشان بيان کرده است. در همان زمان - در صدر اسلام و بعد وجوب حجاب - کنيزان، زنان غير مسلمان، و زنانی که حجاب را رعايت نميکردند وجود داشتند. زنان غير مسلمان منعی از بی حجابی نداشتند. کنيزان از داشتن حجاب ممنوع بودند. و زنان مسلمانی که رعايت نمی کردند نه مجازاتی برايشان قرار داده شده بود، و نه در زمان پيامبر و در طول مدت حکومت اسلامی بعدی تاريخ از اعمال مجازاتی عليه آنان سراغ دارد. اجباری شدن حجاب از ابداعات جمهوری اسلامی بوده است. امير - تهران

حجاب يک قرارداد اجتماعی غير مشروع و خلاف عرف زندگی امروز است. آنچه در آيين اسلام بر آن تاکيد شده است صرفا پوشش مناسب شان وشخصيت فرد درحضور اجتماعی است، و اختصاص به دختران و زنان ندارد. امروزه لازم است چون همه امور شخصی، همه از زن و مرد درانتخاب رنگ و نوع پوشش خود با توجه به عرف ملی و بين المللی گزينه ای مناسب را برگزينند. محمد - تهران

حجاب ميتواند يک مانع باشد برای حفظ امنيت زن ولی وقتی حالت اجبار ميگيرد براحتی حالت مبارزه جويانه را به زن منتقل ميکند. نمونه اش همان تعارض بين حجاب است از نظر حکومت و آنچه بعنوان حجاب درحال حاضر در جامعه متداول شده است. متاسفانه بدترين شکل پوشش آن است که نتواند از شخصيت حقيقی فرد اطلاع دهد. در ايران برای حفظ ظاهر، حفظ موقعيت و رسيدن به يکسری نيازها (از همه مهمتر کار و دانشگاه) بايد به گونه ای بود که حکومت توقع دارد که اين دقيقا مخالف با آزاديهای فکری و عقيدتی است. سارا - تهران

در هيج کشور اسلامی جز ايران حجاب به اين شکل اجباری نيست و در ضمن حجاب جايی در قانون اساسی ما ندارد. آرمين - تهران

به نظرمن درجامعه فعلی ايران کاربه جائی رسيده که براثر محدوديتهای چندين ساله بعد از انقلاب و عدم انعطافپذيری حکومت درقبال خواسته های مردم، بطور ناخواسته جامعه به مسيری سوق داده ميشود که خودش بدون توجه به فشارها، برخی از محدوديتها را ازبين ببرد و عملاٌ حکومت را درمواضع انفعالی قرادهد. نمونه آن شرايط اجباری رعايت حجاب ميباشد، که عملا بجز عده معدودی از جامعه زنان ايران مابقی ازپوشش مناسبی برخودارنيستند، و چنانچه حکومت يک روش معقول و قابل قبول برای جامعه زنان اتخاذ نکند،عملا در آينده بسيار نزديک به سمتی خواهيم رفت که زنان کاملا بدون حجاب از خانه خارج خواهند شد و حکومت هم کاری از پيش نخواهد برد. بنابراين اقدام شورای شهر قابل قبول بوده وميبايست در اين خصوص اقدامات سريعتری را پيش گيرد. مجيد مختاری

به نظر می رسد که حجاب در جامعه امروز ما به کلی لوث شده و تنها از روی اجبار حکومتی است نه اعتقاد مذهبی. بهتر بود با آزادسازی نوع پوشش، انتخاب نوع پوشش را به خود مردم واگذار شود تا مساله لوث نشود. ابراهيم ثامنی - تهران

آنچه که مسلم است اين است که حجاب اگر از يک جانب به پوشانيدن جامعه از لحاظ ظاهری کمک می نمايد، از جانب ديگر باعث رشد فساد در پوششی خواهد شد که ما به آن نقاب اسلامی لقب می دهيم. چون حجاب با طبيعت طبقه اناث در تضاد قرار دارد و هر آنچه که با طبيعت انسان تضاد داشته باشد با شکست مواجه خواهد شد. تطبيق و تحميل حجاب در جوامع ما، برخواسته از فرهنگيست که در طول ساليان متمادی پس از يورش سلطه جويان اعراب به کشورهای اسلامی به بهانه ترويج دين اسلام ، تلقين گرديده و برجا مانده است. رحيم عصر - اسلام آباد

من فکر ميکنم حجاب نشانه بردگی و حقارت زن است. در شکستن اعتماد به نفس زنان و وادار کردن آنان به تحمل نقش فرودست تاثير بسزائی دارد. تا آنجائی که به کودکان مربوط ميشود تا سن ۱۶ سالگی بايد هرنوع حجاب را ممنوع کرد. در زندگی کودکان مذهب نبايد دخالت کند. بزرگسالان بالای ۱۶ سال ميتوانند بعنوان پوشش شخصی اگر خود آگاهانه بخواهند حجاب داشته باشند. سهيلا شريفی - لندن

همه ميگويند که حجاب اجباری فايده ندارد چون عنصر مهم آگاهی و حق انتخاب را سلب ميکند، و اين حتی بر خلاف دستورات اسلام است که حتی اصول دين را آگاهانه و بدون تقليد ميخواهد. اميد دارم که آگاهی و آموزش جايگزين اجبار شود تا مردم انتخاب کنند. سعيد - شيراز

من در دوبی زندگی ميکنم.عربها خود بسيار سنتی تر و محافظه کارتر از روحانيون ايرانی هستند ولی با همه اعتقاد آنها ما در امارات از با حجاب ترين تا بی حجاب ترين زنان را می بينيم. ولی زنان به سمت پوششی که به آنها شخصيت مناسب تری بدهد تا حضور موثری در جامعه داشته باشند بيشتر توجه دارند. بنظر من دخالت حکومت ها در مسايل خصوصی افراد حتی در ايدئولوژی و مذهب آنها نتيجه معکوس خواهد داشت. حسن - دوبی

بنظرم مشکل بنيانگذار سلطنت پهلوی آن بود که ميخواست به زور حجاب را از مردم بگيرد. به بيان ديگر می خواست تمايلات يک جامعه را دچار تغيير نمايد و اين اتفاق و اشتباه در جمهوری اسلامی نيز رخ داد و مقامات می خواهند خانمهای يک کشور را بدون توجه به خواست آنها علی الظاهر محجبه و مومنه نمايند. وظيفه اصلی حکومت بايد اداره امور جامعه باشد نه اينکه بر امور جزيی افراد تفحص نموده و بر آنها امر و نهی کند. رضا

شما چی فکر ميکنيد؟
31.gif01.gif31.gif01.gif31.gif01.gif03.gif

/ 0 نظر / 21 بازدید