بله اينجوريه...

نمی دونم چی ميخواد بشه... اميدوارم هر اتفاقی که ميخواد بيفته خير باشه... اين هفته ها برای من خيلی مهمه... البته نتيجه هر چی باشه من خودم رو آماده کردم... اولش خيلی ميترسيدم که اگه اونجور که ميخوام نشه يه مصيبت بزرگ اتفاق ميفته... اما حالا هر چی بشه برام مهم نيست... زندگی که تموم نشده... زندگی اصلاْ همينه... پر از پستی و بلندی...يه بزرگی گفته: زندگی دو روزه : يه روز با تو و يه روز عليه تو... بعضی وقتا اونقدر اتفاقات خوشحال کننده برات ميفته که کلی حال ميکنی و يه وقتايی هم اونقدر مسائل ناراحت کننده برات اتفاق ميفته که از بودنت توی اين دنيا خسته و دلسرد ميشی...

اين هم يه عکس خوشگل... بله ما هم احساسات داريم

/ 0 نظر / 10 بازدید