توجه

گاهی وقتا توجه لازمه... بعضی وقتا اونقدر غافل ميشيم که اصلاْ نميدونيم کجا هستيم چيکار ميکنيم کی هستیم...

الهي ، الهي دانايي ده كه در راه نيفتيم. بينايي ده كه در چاه نيفتيم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بگشاي دري كه در گشاينده تواي ، بنماي رهي كه ره نماينده تواي

من دست به هيچ دست گيري ندهم ، كه ايشان همه فاني اند و پاينده تواي

الهي مكش اين چراغ افروخته را ، و مسوزان اين دل سوخته را

و مران اين بنده نو آموخته را ، و مدر اين پرده دوخته را

از نفس بدم رهايي ده يا رب ، از قيد خودم رهايي ده يا رب

بيگانه ز آشنا و خويشم گردان ، يعني به خود آشنايي ده يا رب

خداوندا ، خداوندا قسم بر اخترانت ، به حق حرمت پيغمبرانت

به راز غنچه نشگفته در باغ ، به درد لاله بنشسته با داغ

به پاكي زلال چشمه ساران ، به عمر كوته يك قطره باران

به صيدي مانده از ره در كويري ، جدال سرنوشتي با اسيري

به عشقي بي مراد و بي سرانجام ، به خون آغشتگان دشت بي نام

خداوندا قسم بر پاكبازان ، بلند آوازگان و سرفرازان

مرا زين خودپرستي ها رها كن ، مرا زين خودپرستي ها رها كن

چنان انديشه اي بر من عطا كن كه تقديري كه از آن ناگذيرم توانم جبر و قهرش را پذيرم

و يا عزمي چنان پيگير بخشم كه نا تقدير را تغيير بخشم

توانايي ده اي باني تقدير

توانايي ده اي باني تقدير كه بشناسم ز هم تقدير و تدبير

تا بعد...

/ 0 نظر / 13 بازدید